Overzicht:   Welke soort hoofdpijn heeft u?

In deze folder kan u met een eenvoudige test nagaan of u migrainehoofdpijn heeft of een andere soort (spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn…)

Bekijk hier getuigenis van een migraine-lijder.Wat is migraine?

Migraine is een medische aandoening, die optreedt in aanvallen. Bij sommige mensen gebeurt dit een- of tweemaal per jaar, maar bij anderen tot wel een paar keer per maand. Het voornaamste kenmerk van deze aanvallen is hoofdpijn, die hevig kan zijn. Andere veelvoorkomende kenmerken zijn misselijkheid of braken, en overgevoeligheid voor licht en geluid.

Als u misselijk bent wanneer u hoofdpijn hebt, als licht en geluid u hinderen of u door uw hoofdpijn niet in staat bent uw gebruikelijke dagelijkse activiteiten uit te voeren, hebt u waarschijnlijk migraine.


Wat is de oorzaak van migraine?

Migraine ontstaat in de hersenen. Het is een aandoening van de delen van de hersenen die pijn en andere gewaarwordingen verwerken. Waarschijnlijk hebt u het geërfd van een van uw ouders of een grootouder.


Wie krijgen er migraine?

Ongeveer een op de vijf volwassenen heeft migraine, dus het komt vaak voor. Vrouwen hebben een drie keer zo grote kans op migraine als mannen. Het begint vaak op de kinderleeftijd of tijdens de adolescentie. Met name bij meisjes kan het beginnen in de puberteit. Migraine komt in families voor en kan erfelijk zijn.


Welke verschillende typen migraine zijn er?

Het meest voorkomende type is migraine zonder aura (de term ‘aura’ wordt verderop uitgelegd). Ongeveer driekwart van de mensen met migraine heeft alleen dit type; een op de 10 heeft migraine met aura en een op de vijf heeft van tijd tot tijd beide typen. Veel minder vaak voorkomend zijn aanvallen van alleen aura, zonder hoofdpijn. Dit type migraine doet zich vaker voor bij ouderen. Er zijn nog andere typen migraine, maar deze zijn zeldzaam.


Wat zijn de verschijnselen van migraine?

Verschijnselen zijn aanwezig tijdens de aanval, die vier fasen kent, hoewel deze fasen niet altijd allemaal worden doorlopen. Tussen de aanvallen voelen de meeste mensen met migraine zich volkomen gezond.


Wat is mijn ‘migrainedrempel’?

Migraine is onvoorspelbaar. Een aanval kan op elk moment beginnen. Sommige mensen zijn echter gevoeliger voor aanvallen dan anderen. Hoe hoger uw migrainedrempel, des te kleiner het risico dat zich bij u een aanval ontwikkelt, en hoe lager uw drempel des te groter uw risico. Hierbij spelen zogeheten uitlokkende factoren (‘triggers’) een rol. Een uitlokkende factor zet een aanval in gang (hoewel we niet begrijpen hoe dit in zijn werk gaat). Dit gebeurt eerder als uw migrainedrempel laag is. Als uw drempel hoog is, moeten twee of drie triggers samenvallen om een aanval te veroorzaken. Naast uitlokkende factoren zijn er ook predisponerende factoren. Deze hebben het effect dat ze uw drempel verlagen, zodat uitlokkende factoren gemakkelijker een aanval veroorzaken. Vermoeidheid, angstgevoelens en stress in het algemeen hebben dit effect, evenals menstruatie, zwangerschap en de menopauze bij vrouwen.


Wat zijn de triggers?

Iedereen wil weten wat zijn of haar migraine in gang zet. Dit is vaak lastig en soms onmogelijk te bepalen omdat triggers niet voor iedereen hetzelfde zijn en zelfs niet hetzelfde bij verschillende aanvallen bij dezelfde persoon. Veel mensen met migraine kunnen niet aangeven wat de triggers bij hen zijn. Mogelijke uitlokkende factoren zijn talrijk en divers.

Voeding: sommige voedingsmiddelen (en alcohol), maar niet bij iedereen; vaker betreft het verlate, overgeslagen of ontoereikende maaltijden,cafeïneonthouding ‘koffieverslaafden’ en uitdroging.

Slaap: veranderingen in het slaappatroon, zowel slaapgebrek als uitslapen.

Andere leefgewoonte: intensieve inspanning, of reizen over grote afstanden, met name door verschillende tijdzones.

Omgeving: fel of flikkerend licht, sterke geuren en opvallende weersveranderingen.

Psychisch: emotionele opwinding of, verrassend genoeg, ontspanning na een stressvolle periode.

Hormonale factoren bij vrouwen: menstruatie, hormonale anticonceptie en hormoonsubstitutietherapie (HST).Bij vrouwen zijn hormonale veranderingen die verbandhouden met de menstruatiecyclus, belangrijke potentiële triggers.

De meest voorkomende trigger is honger of onvoldoende voedsel ten opzichte van de behoeften. Dit is met name het geval bij jongeren – kinderen die gevoelig zijn voor migraine, mogen nooit het ontbijt over slaan.

Deze, en de meeste andere triggers, vertegenwoordigen een of andere vorm van stress en duiden erop dat mensen met migraine niet goed reageren op verandering.


Welke medicatie kan ik innemen?

Geneesmiddelen voor de behandeling van de migraineaanval worden acute behandelingen genoemd.

De juiste middelen kunnen zeer effectief zijn, maar moeten op juiste wijze en niet te vaak worden ingenomen. Dit zijn onder meer vrij verkrijgbare pijnstillers, waarvan de meeste aspirine, ibuprofen of paracetamol bevatten. Van deze middelen is paracetamol voor de meeste mensen het minst effectief. Paracetamol in combinatie met coffeine of andere samengestelde preparaten geven meestal wel een goed resultaat. In alle gevallen werken oplosbare preparaten of preparaten in bruisvorm sneller en beter.

U kunt ook zogeheten anti-emetica (antibraakmiddelen) gebruiken wanneer u misselijk bent en er een risico bestaat dat u moet braken. Sommige anti-emetica helpen zelfs de pijnstillers doordat ze ervoor zorgen dat uw lichaam ze sneller opneemt. Uw apotheker kan u advies geven over de beste vrij verkrijgbare middelen die u kunt gebruiken. Als deze geen van alle bij u helpen of als u meer nodig hebt dan de aanbevolen dosis, kan de apotheker u adviseren een arts te raadplegen.

Uw arts kan een van de specifieke middelen tegen migraine voorschrijven. Deze zou u moeten proberen wanneer pijnstillers en anti-emetica geen verlichting van uw verschijnselen bieden en u niet redelijk snel weer op de been helpen. Ze werken op een geheel andere manier. Ze pakken niet de pijn aan maar bestrijden de processen in de hersenen die een aanval veroorzaken.

Deze middelen zijn onder meer ergotamine, die in sommige landen op grote schaal worden gebruikt maar in andere landen niet, en een groep nieuwere geneesmiddelen, triptanen genaamd. Als uw arts u dit adviseert, kunt u deze geneesmiddelen naast pijnstillers, anti-emetica of beide gebruiken.


Er zijn enkele eenvoudige maatregelen die medicatie effectiever kunnen maken.

Gebruik medicatie op tijd… Zorg ervoor dat u altijd ten minste één dosis van de door uw arts, verpleegkundige of apotheker aangeraden medicatie bij u hebt. Neem deze in zodra u een aanval voelt opkomen. Als medicatie vroeg wordt ingenomen, is er een grotere kans dat deze beter werkt. Tijdens een migraineaanval is de maag minder actief, zodat tabletten die via de mond worden ingenomen niet zo goed in het bloed worden opgenomen als normaal. Eet iets als u kunt, of drink iets zoets.…maar niet te vaak.

Houd u altijd zorgvuldig aan de instructies bij uw medicatie. U mag met name niet te vaak acute medicatie gebruiken omdat u hoofdpijn kunt krijgen van de behandeling. Dit wordt medicatieafhankelijke hoofdpijn genoemd. Om dit te voorkomen mag u nooit geregeld op meer dan twee of drie dagen per week medicatie tegen hoofdpijnverschijnselen innemen.


Wat als deze behandelingen niet werken?

Als veelvuldige of ernstige aanvallen niet goed onder controle worden gebracht met acute behandeling, is zogeheten profylactische medicatie een optie. Anders dan bij acute behandeling moet u deze medicatie dagelijks innemen omdat deze op een totaal andere manier werkt – namelijk door te voorkomen dat het migraineproces in gang wordt gezet. Met andere woorden: deze middelen verhogen uw migrainedrempel. Deze middelen werkten echter niet bij elke patiënt en soms ook maar voor een bepaalde periode… Praat erover met uw huisarts. bijwerkingen. zorgvuldig aan de instructies.


Wat kan ik nog meer doen om mezelf te helpen?

U zult baat hebben bij regelmatige lichaamsbeweging en fit blijven. Het vermijden van predisponerende en uitlokkende factoren is verstandig; daarom moet u zich bewust zijn van alle mogelijke triggers. Sommige triggers kunt u mogelijk voorkomen ook al zijn er andere waar u nauwelijks of geen controle over hebt.

Houd een dagboek bij. (Download hier het dagboek of vraag ernaar in de apotheek)

Op dagboekkaarten kunt u veel relevante informatie over uw hoofdpijn bijhouden – hoe vaak u hoofdpijn hebt, wanneer, hoe lang en wat de verschijnselen zijn. Deze informatie is nuttig bij de diagnosestelling, het vaststellen van uitlokkende factoren en bij de beoordeling hoe goed de behandeling werkt.


Wordt mijn migraine ooit nog beter?

Er is geen bekende remedie voor migraine. Bij de meeste mensen met migraine neemt het aantal aanvallen op latere leeftijd echter af.

Ga voor meer informatie naar www.w-h-a.org

Huisapotheek Reisapotheek Griep Pneumovaccin Weerstand Luizen Keelpijn Inhalatietechniek Alle topics
Actueel advies

Migraine herkennen en behandelingen

Migraine is een chronische aandoening die het leven van 1 op 5 Belgen verpest. Heeft u terugkerende hoofdpijnaanvallen? Doe hier de test om na te gaan of u eventueel migraine heeft. Bespreek het nadien met uw huisarts/apotheker. Er zijn verschillende tips beschikbaar en verschillende mogelijke behandelingsmethodes…Huisapotheek Reisapotheek Griep Pneumovaccin Weerstand Luizen Keelpijn Inhalatietechniek Migraine Zon Hooikoorts Alle topics
Home Diensten Gamma Advies Reservatie Actueel Nuttige info Contact
011/88.11.32 Whatsapp Mail: info@apotheekdelmeire.be?subject=contact