Een correcte inname van medicatie is niet altijd evident als je veel medicatie moet innemen. Om u te helpen een overzicht te behouden over uw medicatie kan er een medicatieschema opgesteld worden. Dit schema dient als basis voor de inname van uw geneesmiddelen. Zo verbetert uw therapietrouw en vermindert de kans op foutieve innames.

Dit gebeurt steeds in samenspraak met uw behandelende arts of specialist. Dit schema geeft een eenvoudig overzicht van uw verschillende geneesmiddelen, het innamemoment en eventueel andere richtlijnen waar u bij het innemen van uw medicatie rekening dient mee te houden: Zoals b.v. bepaalde tijdsduur tussen 2 geneesmiddelen, combinatie met bepaalde voedingsmiddelen.

Voor u als patiënt zal het een gemakkelijk overzicht worden dat u zal ondersteunen in het juiste gebruik van de verschillende geneesmiddelen.

Ook als apotheek is het heel belangrijk een duidelijk overzicht te hebben van uw medicatiegebruik, zodat bij het afleveren van geneesmiddelen steeds het correcte advies kan verstrekt omtrent gebruik en eventuele mogelijke nevenwerkingen. Het schema laat mij, als apotheker ook toe om mogelijke wisselwerkingen met andere geneesmiddelen die u reeds gebruikt, op te sporen.

Neem dit schema zeker ook mee naar je huisarts, verpleegkundige of specialist. Het is in het belang van uw gezondheid dat ze steeds een duidelijk beeld hebben van uw medicatie. Zeker wanneer u onverwacht naar het ziekenhuis moet of naar een dokter van wacht!

Het medicatieschema kan vervolgens ook als communicatiemiddel dienen tussen de verschillende zorgverleners,bij ziekenhuisopname of ontslag. Ook voor de thuisverpleegkundige kan het een handig hulpmiddel zijn!


LIJST MEDICATIESCHEMA Klik hieronder op de lijst om te downloaden! Vragenlijst stap 1: Download deze lijst om uw medicatie in te vullen!

Voor het opstellen van zo’n schema gaan we als volgt te werk:

  1. De patiënt vult een lijst in van de medicatie die hij/zij neemt,(chronische, tijdelijke en sporadische medicatie, met en zonder voorschrift,, maar ook vitaminen en andere supplementen. Download hier de lijst.
  2. De gegevens van dit formulier worden vergeleken met de gegevens in de software van de apotheek.
  3. Eventuele wisselwerkingen, gevaarlijke interacties en dubbelmedicatie worden opgespoord. Indien nodig wordt uw behandelende arts gecontracteerd en wordt uw medicatie besproken en eventueel aangepast.
  4. Met deze aangepaste lijst wordt dan een definitief medicatieschema opgesteld, met vermelding van naam van het geneesmiddel, posologie, moment van inname en eventuele bemerkingen. Indien nodig kunnen er foto’s van de medicatie toegevoegd worden aan het schema. Heeft u medicatie die u jaarlijks of slechts om de enkele maanden moet innemen of laten injecteren? Vraag in de apotheek naar de extra dienst die ik u hiervoor aanbiedt. Indien u lid wordt van onze facebookpagina kan u hier ook verdere informatie over terugvinden.
  5. Dit medicatieschema blijft in het bezit van de patiënt en kan u steeds meenemen bij uw doktersbezoek. Ook bij ziekenhuisopname of bij een bezoek aan de tandarts/specialist is het belangrijk om je medicatieschema mee te nemen. Vraag je arts om elke wijziging of nieuw gegeven in het medicatieoverzicht aan te duiden en bezorg dat nadien terug aan ons, zodat we je medicatieoverzicht weer actueel en overzichtelijk kunnen maken.

Als extra service is er ook de individuele medicatievoorbereiding. Wij herverpakken uw medicatie per innamemoment voor een hele week. Zo heeft u ook een medicatiedoos op maat en weet u precies op welk moment u welke pil moet nemen.


Home Diensten Gamma Advies Reservatie Actueel Nuttige info Contact
011/88.11.32 Whatsapp Mail: info@apotheekdelmeire.be?subject=contact