Geef griep geen kans

Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elk jaar in de winterperiode opnieuw opduikt. Elke winter krijgen gemiddeld 1 op de 10 mensen de griep. Meestal genezen ze vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan de griep ernstige gevolgen hebben. Elk jaar sterven er ook honderden mensen aan de gevolgen van de griep.

Waarom vaccineren?

Griep is bij de meeste personen in goede gezondheid vaak na een week uitzieken overwonnen. Helaas is dit in ongeveer 10% van de gevallen niet het geval en treden complicaties op, vooral van de luchtwegen. Een fatale afloop is hierbij niet uitgesloten, vooral ouderen zijn kwetsbaar. Daarnaast kan de griep ook een reeds aanwezige ziekte verergeren, zoals bv. de ontregeling van diabetes. Daarom is vaccinatie zo belangrijk, vooral bij personen in risicogroepen is dit zelfs van vitaal belang.

Als u gevaccineerd bent, dan is de kans dat u griep krijgt veel kleiner. Als u toch griep krijgt, dan wordt u minder ziek en is de kans op complicaties zoals longontsteking ook veel kleiner. Bovendien vermindert de kans dat uw ‘eigen’ ziekte verergert (bijvoorbeeld ontregeling van uw diabetes).

Wie moet zich vaccineren tegen griep?

De griepprik is sterk aanbevolen voor:

Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn. Bespreek dit met uw huisarts.


Wanneer vaccineren?

Laat u tussen midden oktober en eind november vaccineren.  Zolang het griepvirus niet is doorgebroken, blijft vaccinatie nuttig. Het vaccin beschermt pas na twee weken en is maar goed voor één winterperiode. Op deze manier bent u beschermd tegen de grieppiek die meestal pas invalt rond het eindejaar. Elk jaar moet u dus opnieuw een griepvaccin krijgen.


Hoe laten vaccineren?

Vraag aan uw apotheker om uw vaccin persoonlijk te reserveren.                  

Vraag een voorschrift aan uw arts*.

Haal hiermee het vaccin op bij uw apotheker tussen midden oktober en eind november.

Ga er zo snel mogelijk mee naar uw huisarts en bewaar het intussen in het midden van uw koelkast.

* U mag het voorschrift ook later binnen brengen bij de apotheker


Hoeveel kost het?

De meeste griepvaccins kosten tussen de 10 en 12 euro per vaccin.

Als u tot een groep behoort die in aanmerking komt voor gedeeltelijke terugbetaling, dan kost het vaccin ongeveer 6 Euro. De groepen die in aanmerking komen voor gedeeltelijke terugbetaling zijn :

Heel wat ziekenfondsen geven nog extra vermindering. Vraag hiervoor aan uw apotheker een BVAC attest. Dit dient u in bij uw ziekenfonds. Voor mensen die in een woonzorgcentrum wonen is het vaccin vanaf dit jaar gratis in Vlaanderen.


Wat is griep?

Seizoensgriep is een infectie van de luchtwegen dat veroorzaakt wordt door het influenzavirus. Het virus is zeer besmettelijk en kan ernstige complicaties met zich meebrengen, zeker bij oudere en kwetsbare personen. De belangrijkste griepsymptomen zijn:


Hoe de kans op besmetting verminderen?

Via onzichtbare vochtdruppeltjes in de lucht door hoesten of niezen, kan het infuenzavirus makkelijk van de ene op de andere persoon overgedragen worden. Een aantal eenvoudige handelingen in het dagelijkse leven kunnen de verdere verspreiding van het virus tegengaan:


Waarom je laten vaccineren?

Voor de meeste personen met een goede gezondheid duurt het gemiddeld één week om van griep te herstellen. Maar bij kwetsbare personen kunnen ernstige complicaties (longontsteking, bronchitis en bronchiolitis) optreden. In sommige gevallen kunnen die complicaties tot de dood leiden. Griep kan ook een aantal chronische ziekten zoals diabetes verergeren. Daarom is het aanbevolen dat risicopersonen zich ieder jaar laten vaccineren om zich beschermen tegen deze complicaties.


Is het griepvaccin veilig?

Ongewenste effecten of bijwerkingen die verband houden met griepvaccinatie zijn over het algemeen onschuldig en de griepprik is enkel gecontra-indiceerd voor personen die allergisch zijn voor eieren. In tegenstelling tot wat sommige mensen beweren, kan het vaccin géén griep veroorzaken. Het vaccin bevat immers geen levende virusdeeltjes. Anderzijds kan een gevaccineerde persoon nog steeds griep krijgen. Maar de ziekte zal zich minder sterk manifesteren en het risico op complicaties zal dalen.

Waarom vaccineren? Wie moet zich vaccineren tegen griep? Wanneer vaccineren? Hoe laten vaccineren? Hoeveel kost het?
Huisapotheek Reisapotheek Griep Pneumovaccin Weerstand Luizen Keelpijn Inhalatietechniek Migraine Zon Hooikoorts Alle topics
Home Diensten Gamma Advies Reservatie Actueel Nuttige info Contact
011/88.11.32 Whatsapp Mail: info@apotheekdelmeire.be?subject=contact