Home Diensten Gamma Advies Reservatie Actueel Nuttige info Contact
011/88.11.32 Whatsapp Mail: info@apotheekdelmeire.be?subject=contact

Niettegenstaande ons grote aanbod, kan het gebeuren dat wij een bepaald product niet in voorraad hebben. Wij worden echter verschillende keren per dag bevoorraad, zodat uw bestelling meestal nog dezelfde dag kan bezorgd worden.

Wij streven naar een goede service en advies. Bij de aflevering van geneesmiddelen geven wij persoonlijke informatie die nodig is voor een goed gebruik ervan. Vooraleer een geneesmiddel aan een klant wordt meegegeven, kijkt de apotheker het geneesmiddel grondig na; dit noemen we medicatiebewaking.


Zo informeren we u over:

De toedieningsweg

Op welke manier moet het geneesmiddel ingenomen worden. Dit gebeurt eventueel aan de hand van demonstratiemateriaal/video’s, beschikbaar in de apotheek.


De dosering en tijdstip van inname

De dosering is de hoeveelheid van een bepaald geneesmiddel die de patiënt per keer en per dag mag innemen. De dosering is vaak anders voor kinderen en bejaarden dan voor volwassenen. Om een nauwkeurige kinderdosering te bepalen zal de apotheker vaak naar de leeftijd en het gewicht van het kind vragen.


Afwijkend daggebruik

We houden voor u  een persoonlijk dossier bij waar de geneesmiddelen die u reeds gebruikt heeft en hun dosering instaan. Zo kunnen we controleren of de voorgeschreven posologie is verandert . Tevens kunnen we op deze manier nagaan of het geneesmiddel correct wordt ingenomen.  Indien uit uw historiek blijkt dat u van een bepaald geneesmiddel reeds voorschriften bij de apotheek bent komen halen, kan de apotheek u vragen of u van dat bepaald geneesmiddel nog een voorraad in huis heeft. Uw apotheker wil op deze manier voorkomen dat u van een bepaald geneesmiddel te veel of te weinig inneemt, hetgeen schadelijk zou kunnen zijn voor de behandeling. Vooral voor geneesmiddelen waarbij gewenning optreedt, zoals slaap- en kalmeringsgeneesmiddelen, bestaat het gevaar voor te veel gebruik. Ook controleren we via uw historiek of u (onbewust) twee geneesmiddelen met dezelfde werking inneemt…

 

Interacties en contra-indicaties.

Door de controle op interacties (wisselwerking) gaan we na of een nieuw geneesmiddel wel samen kan gebruikt worden met geneesmiddelen die u eventueel reeds gebruikt. Dit om te voorkomen dat twee geneesmiddelen elkaars werking gaan beïnvloeden. Wanneer dit mogelijk is, zal uw apotheker een dergelijke interactie steeds proberen te voorkomen. In overleg met de arts zoeken we da naar een oplossing voor u. Tevens controleren we of een nieuw geneesmiddel geen problemen geeft met uw andere aandoeningen.


Intoleranties/Allergieën

Heeft u reeds allergieën gehad voor bepaalde geneesmiddelen, of verdroeg u iet niet goed? We houden het voor u bij in uw persoonlijk dossier, zodat we hier rekening mee kunnen houden bij een volgende aflevering van een geneesmiddel,  


De bewaring van het geneesmiddel.   


Generische alternatieven

Wij informeren onze patiënten ook graag over de mogelijkheid om voor een aantal geneesmiddelen een generische versie aan te kopen. Generische geneesmiddelen (in de volksmond “witte producten”) zijn geneesmiddelen die dezelfde werkzame stof bevatten als het originele merkgeneesmiddel. Als het originele merk het patent heeft verloren om als enige het geneesmiddel te produceren, mogen andere bedrijven de stof produceren en het geneesmiddel op de markt brengen onder een andere naam. Generieke middelen zijn volledig evenwaardig met het oorspronkelijke geneesmiddel maar zijn vaak veel goedkoper.


De mogelijkheid tot maken van een medicatiehistoriek

Medicatie elke dag correct innemen is van groot belang voor je gezondheid. Een medicatieschema biedt voor jezelf en je omgeving een duidelijk overzicht van de medicatie die je dagelijks gebruikt.

Samen met u maken wij graag werk van uw persoonlijk medicatieschema.