Hieronder kan je enkele interessante nieuwsartikels terugvinden…


Klik op een titel om het artikel te openen…

Huisapotheker vanaf 4 oktober 2017
Patiënten die lijden aan een chronische ziekte, kunnen vanaf 4 oktober een zogenaamde huisapotheker - vergelijkbaar met de huisarts - inschakelen. Zo’n apotheker volgt de behandelingen van de patiënt op en waakt over een juiste inname van de medicijnen. Andere taken van deze apotheker worden een compleet medicatieschema opstellen, een persoonlijke en aangepaste begeleiding en samenwerking met de dokters en andere zorgverleners. De patiënt die zo’n referentieapotheker wil, moet een conventie tekenen. Op die manier geeft de patiënt de apotheker toestemming om zijn farmaceutische zorgen op te volgen en zijn gezondheidsgegevens uit de e-Health Consent te delen.

Kom gerust langs voor meer info hierover. Indien gewenst kan er een medicatieschema opgesteld worden...

Mogelijk sterk griepseizoen in aantocht

Er is duidelijk nog werk aan de winkel wat betreft de griepvaccinatie van risicopatiënten in ons land. Dat bleek donderdag bij een vooruitblik op het griepseizoen 2017-2018. Als de griepepidemie bij ons deze winter gelijkenissen vertoont met die die het zuidelijk halfrond momenteel meemaakt, staat ons een sterk griepseizoen te wachten, blijkt ook. Risicopatiënten zijn in ons land te weinig ingeënt tegen griep. Waar de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de vaccinatiegraad bij hen 75 pct moet bedragen, is dat in België slechts 44 pct. Risicopatiënten zijn onder meer: zwangere vrouwen, 65-plussers, chronisch zieken, personen die werken in de gezondheidssector, kinderen jonger dan zes maanden en zij die onder hetzelfde dak wonen als de risicopersonen. Dat zij beter gevaccineerd worden tegen de ziekte, komt doordat ze een groter risico lopen op complicaties zoals longontsteking, met mogelijk hospitalisatie of zelfs overlijden tot gevolg.

Suikerziekte

Opmerkelijk is dat vooral de vaccinatiegraad bij jonge mensen met suikerziekte laag is. Slechts 26 pct laat zich inenten. Zich laten inenten tegen griep kan voor hen nochtans van levensbelang zijn, omdat zij zes keer meer risico lopen om gehospitaliseerd te worden en drie keer meer om te overlijden door de ziekte.

Wanneer griep bij ons zal toeslaan, is overigens nog verre van duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het zuidelijk halfrond momenteel een sterk griepseizoen meemaakt. Dat kan een indicatie zijn van wat ons te wachten staat. “In Australië had men een sterk griepseizoen. Of dit een voorbode is voor wat ons te wachten staat, valt nog af te wachten, maar er zijn wel lessen uit te trekken”, zegt viroloog Marc Van Ranst.

Week van de Migraine

Hoe weet u dat u migraine hebt en geen ander type hoofdpijn?
Migraine is een vaak voorkomende oorzaak van hoofdpijn, vooral bij vrouwen, maar ook bij kinderen en jongeren. Naar schatting zou één Belg op vijf ooit last hebben van migraine. Bij vrouwen zou ongeveer dertig procent ooit last hebben migraine, bij mannen ongeveer tien procent. Migraine treft vooral mensen tussen 25 en 45 jaar, maar het kan beginnen tijdens de kindertijd of de puberteit. Na 45 jaar nemen de aanvallen meestal af.

Typische klachten bij migraine
Migraine wordt gekenmerkt door:
• herhaalde aanvallen die tussen de 4 en 72 uur duren;
• matige tot heftige bonzende hoofdpijn
• meestal (60 %) halfzijdig;
• gaat vaak gepaard gaan met misselijkheid en/of braken;
• overgevoeligheid voor licht (fotofobie) en geluid (fonofobie) komen ook zeer veel voor;
• de aanvallen worden vaak erger bij fysieke inspanning;
• de hoofdpijnaanvallen verhinderen dagelijkse activiteiten;
• soms (20-30 %) 'aura'. Een ‘aura' kan bestaan uit lichtflitsen, blinde vlekken, tintelingen of een doof gevoel in lippen, gelaat, hand, spierslapte, gestoorde spraak, hallucinaties... 

 De kans dat u migraine hebt is zeer groot als u op twee van deze drie vragen 'ja' antwoordt:
1. Hebt u last van licht als u hoofdpijn hebt?
2. Heeft de hoofdpijn uw dagelijkse activiteiten ten minste één dag beperkt in de voorbije drie maanden?
3. Bent u misselijk of hebt u maaglast als u hoofdpijn hebt?

Een migraineaanval bestaat meestal uit vier fasen. Tussen de aanvallen voelen de meeste mensen met migraine zich heel goed.

1. De waarschuwingsfase?
Slechts de helft beleeft deze fase bewust. Enkele uren tot een of twee dagen voor het begin van de hoofdpijn voelt u zich prikkelbaar, neerslachtig of moe. Sommigen voelen zich dan weer ongewoon energiek of hebben enorm zin in eten. Anderen ‘weten gewoon’ dat er een migraineaanval aankomt.

2. De aurafase?
Slechts een derde heeft ooit een aura, en niet eens bij elke aanval. Het is een signaal van de hersenen en houdt meestal 10 tot 30 minuten aan. U ziet mogelijk blinde vlekken, fel licht of lichtflitsen of gekleurde zigzaglijnen, meestal aan één kant. Soms ziet u dubbel of wazig. Er kunnen ook tintelingen of gevoelloosheid optreden. Moeite met spreken valt ook voor.

3. De hoofdpijnfase?
Een aanval van migraine duurt gewoonlijk iets minder dan 1 dag, maar kan tot 3 dagen duren. Het komt meestal 1 tot 2 keer per maand voor, maar varieert van 1 keer per jaar tot 2 keer per week. duurt een aanval korter dan 4 uur of langer dan 72 uur, hebt u wellicht geen migraine.
Migrainehoofdpijn is soms hevig en komt meestal voor aan één kant van uw hoofd, soms aan beide kanten. Vaak zit de pijn aan de voorkant of bij de slaap. Hij is meestal kloppend of bonzend en verergert bij beweging.
Waarschijnlijk bent u misselijk en moet u zelfs (bijna) braken (wat de hoofdpijn lijkt te verlichten). Licht en geluid kunnen ook onaangenaam zijn en u bent misschien het liefst alleen in een donkere en stille omgeving.

4. De herstelfase?
Treedt in zodra uw hoofdpijn vermindert. U kunt moe, prikkelbaar en neerslachtig zijn en moeite hebben om u te concentreren.? Het kan nog een hele dag duren voor u zich weer helemaal beter voelt.

Download hier de folder voor meer info of surf naar ons advies voor migraine.
Griep? Antibiotica helpen niet!
De griep is in het land en slaat zeer hard toe dit jaar. Meer mensen hebben griep dan vorig jaar en (oudere) patiënten voelen zich zieker dan ‘normaal’. De ziekte is nog in opmars (aldus het laatste griepbulletin van het Wetenschappelijk Instituut van Volksgezondheid) en ook andere winterse kwalen zetten duizenden landgenoten aan tot het raadplegen van hun arts…

Belangrijk om te onthouden in deze barre tijden: griep en andere (luchtweg)infecties zoals verkoudheid, acute bronchitis en de meeste vormen van keel- en oorontstekingen kan je niet behandelen met antibiotica. Het is een vergissing die velen maken, maar die nare gevolgen kan hebben. Dus ook al is het verleidelijk om te grijpen naar het ‘grove geschut’ om van uw lijden af te geraken, de beste manier om u niet ziek te voelen, is besmetting vermijden…

Op onze pagina Antibiotica: gebruik ze goed en enkel als het moet lees je meer over die geneesmiddelen en wanneer ze doeltreffend zijn.


Hoe vermijd ik een besmetting met griep?

 • raadpleeg zo snel mogelijk uw huisarts als u griepsymptomen heeft en volg zijn/haar aanbevelingen
 • als u zich grieperig voelt blijf thuis en vermijd zoveel mogelijk overbodig contact om de verspreiding van de ziekte te voorkomen
 • was uw handen goed en frequent met water en zeep
 • hoest bij voorkeur in een papieren zakdoek en werp hem na gebruik meteen weg; hoest tegen uw arm -niet in uw handen- als u geen zakdoek heeft.

Bron: Griepbulletin van het Wetenschappelijk Instituut van Volksgezondheid (WIV)
Uw apotheker gaat de uitdaging van therapietrouw aan!

Vergeet u uw busabonnement, dan moet u het hele eind naar huis te voet. Vergeet u uw leesbril, dan kan u niet meteen uw favoriete krant of magazine van begin tot eind verslinden. Vergeet u 's morgens uw hond uit te laten, dan riskeert u bij thuiskomst de hele mat te moeten schoonschrobben. Kortom: iets vergeten kan knap vervelend zijn! Maar geneesmiddelen vergeten: dat kan pas echt schadelijke gevolgen hebben...

Heel wat mensen nemen hun geneesmiddelen niet of niet op tijd in. Dat heet een gebrek aan therapietrouw. Dat komt soms door vergeetachtigheid of slordigheid, maar vaak heeft therapieontrouw ook dieperliggende oorzaken die heel verschillend kunnen zijn van persoon tot persoon. Angst voor bijwerkingen, problemen met het innemen van geneesmiddelen,... Welke reden het ook zij, een gebrek aan therapietrouw kan belangrijke risico's voor de gezondheid met zich meebrengen. Gelukkig bestaan er oplossingen.

De apothekers op de bres voor therapietrouw!

Tijdens een grootschalige sensibiliseringscampagne belichten de apothekers de komende weken de risico's die verbonden zijn aan een gebrekkige therapietrouw en de oplossingen die zij kunnen bieden. Ze willen u niet alleen informeren, maar ook stimuleren en motiveren om hen aan te spreken. Neemt u langdurig (een) geneesmiddel(en) in? Heeft u soms dagen waarop u uw behandeling moe bent of vergeet u al eens een pil in te nemen? Begrijpt u niet goed hoe of waarom u een bepaald geneesmiddel moet innemen? Praat erover met uw apotheker! Hij kan u helpen met oplossingen op maat van uw persoonlijke noden.

Meer informatie over de oplossingen die uw apotheker kan bieden:

Gebrekkige therapietrouw? Uw apotheker kan u helpen!

Griep en pneumokokken: beter voorkomen dan genezen!

Bij griep kunnen agressieve complicaties optreden, zoals bronchitis en longontsteking (of pneumonie). Vooral personen die behoren tot een risicogroep zijn daar gevoelig voor. Na het zware griepseizoen van 2014-2015 werd echter vastgesteld dat nauwelijks de helft van de personen die behoren tot een risicogroep, zich liet vaccineren en dat terwijl vaccinatie het risico op complicaties sterk kan doen dalen.

De apothekers lanceerden daarom vorig jaar een sensibiliseringscampagne om de gevolgen van griep te beperken en zo veel mogelijk (risico-)patiënten te motiveren om zich te laten vaccineren. En wat bleek? Sensibiliseren rendeert! Apothekers die vorig jaar actief hebben gesensibiliseerd, hebben ervoor gezorgd dat heel wat meer mensen werden gevaccineerd dan het jaar voordien - zelfs tot 10% meer in de doelgroepen onder 50 jaar. De apothekers zijn zich bewust van hun preventieve rol en de impact die zij kunnen hebben, daarom werpen zij zich dit jaar dus opnieuw vol overgave in de strijd tegen griep.

Pneumo…watte?
Anders dan vorig jaar ligt de klemtoon van de nieuwe campagne niet alleen op griepvaccinatie, maar wordt ook het belang van pneumokokkenvaccinatie benadrukt. De pneumokok is de bacterie die in veel gevallen verantwoordelijk is voor een longontsteking of pneumonie, één van de meest gevreesde complicaties van de griep vanwege zijn hoge mortaliteit (1 op de 5 patiënten overlijdt eraan). De doelgroep is grotendeels dezelfde voor beide aandoeningen. Wees dus slim en laat het vaccin tegen pneumokokken dit jaar samen met het griepvaccin zetten.

Vaccineren of niet? Praat erover met uw apotheker!
Dankzij het regelmatig contact in de apotheek en uw Farmaceutisch Dossier, bevindt uw apotheker zich in de ideale positie om u te informeren en aan te moedigen tot vaccinatie. Vooral bij personen ouder dan 65 jaar of met een verminderde weerstand of chronische aandoening zoals hoge bloeddruk of suikerziekte (personen dus die zich in een risicogroep* bevinden) is vaccinatie van vitaal belang, want de griep en pneumonie kunnen ernstige gevolgen hebben met zelfs de dood als resultaat...


*Bevindt u zich in een risicogroep?

 • Zwangere vrouwen in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap op het moment van griepseizoen
 • Iedereen ouder dan 65 jaar
 • Rokers
 • Alle mensen vanaf 6 maand oud met diabetes of andere chronische ziekte, of mensen met een verminderde weerstand door een andere ziekte of behandeling
 • Alle personen opgenomen in een woonzorgcentrum of ziekenhuis
 • Alle personen werkzaam in de gezondheidssector
 • Iedereen die samenwoont met bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan 6 maand

Wanneer u de komende periode dus langsgaat bij uw apotheker, kan het zijn dat hij u zal aanspreken over de seizoensvaccinatie. Als u behoort tot één van de risicogroepen, zal uw apotheker u informeren over de voordelen van vaccinatie voor u persoonlijk, de risico’s van de griep en pneumokokken, wanneer u zich best laat vaccineren en wat deze vaccinatie concreet inhoudt. U kan meteen ook uw vaccins reserveren bij uw apotheker. Die reservatie kan u zonder voorschrift doen, u bezorgt dat aan uw apotheker bij de ophaling in de apotheek.

Meer lezen?

Migraine: de negatieve perceptie wegnemen
Als bevoorrechte gesprekspartner van migrainepatiënten vervult de apotheker een sleutelrol bij hun begeleiding, door hen duidelijke informatie en gepast advies te geven. Een recente bevraging van het marktonderzoeksbureau GfK toont aan dat 6 op de 10 Belgische migrainelijders (57%) de aandoening gênant vindt. De helft van de patiënten stopt bij een migraineaanval, die ettelijke uren tot dagen kan aanhouden, alle activiteiten en zondert zich af. Toch doet 1 op de 4 de aandoening af als ‘niet ernstig’. De Week van de Migraine, die van 23 t.e.m. 28 mei plaatsvindt in de Belgische apotheken, wil het negatieve aura dat rond migraine hangt doorprikken door migrainelijders en hun omgeving op een laagdrempelige manier te informeren over de symptomen en de uitlokkende factoren. Omdat apothekers vaak een eerste aanspreekpunt zijn voor migrainelijders kunnen zij een sleutelrol spelen in het verschaffen van laagdrempelige informatie en advies.
Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker: doe mee!

Elk jaar krijgen meer dan 5.000 mensen in Vlaanderen dikkedarmkanker. Jaarlijks sterven er ongeveer 1.750 mensen aan.
Dikkedarmkanker is daarmee de tweede meest voorkomende kanker bij vrouwen en de derde meest voorkomende kanker bij mannen. Eén op zeven kankers die in Vlaanderen wordt vastgesteld is dikkedarmkanker.
Door het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker zouden we in Vlaanderen tot 400 sterfgevallen per jaar kunnen voorkomen. Door de stoelgangtest om de twee jaar te herhalen kan deze sterfte door dikkedarmkanker nog verder afnemen.

Verder vergroot een vroege opsporing van dikkedarmkanker de kans op genezing. Wordt de kanker in een vroeg stadium ontdekt, dan geneest tot 95% van de patiënten. Een vroege opsporing zorgt er ook voor dat de behandeling minder zwaar is en u sneller herstelt.

Dikkedarmkanker begint vaak met poliepen in de darm. Een poliep is een kleine zwelling aan de binnenkant van de dikke darm. Poliepen zijn meestal goedaardig en geven geen klachten.
Soms groeien de poliepen uit tot kanker. Dit is een heel langzaam proces. Het duurt gemiddeld 10 jaar voor een poliep dikkedarmkanker wordt. Waarom iemand poliepen krijgt, is meestal niet bekend. Waarom ze kwaadaardig worden ook niet. U kan de poliepen wel laten wegnemen.

In het begin hebben mensen met dikkedarmkanker geen klachten. Daarom wordt de ziekte vaak pas laat ontdekt. Het is dus belangrijk dikkedarmkanker op te sporen, nog voor er klachten zijn. Daarom organiseert de Vlaamse overheid een bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker voor alle mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar.

Alle info daarrond vindt u op volgende site :
https://www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker

Geneesmiddelen gebruikt bij kinderen voor de behandeling van verkoudheid en hoest worden onder de loep.

In maart 2012 vernam u wellicht via de media dat de hoestsiropen en neusdruppels die u gebruikt op advies van uw arts of apotheker, binnenkort wellicht niet meer zullen mogen worden gebruikt bij kinderen onder de leeftijd van 6 en 7 jaar.

U vraagt zich wellicht af waarom en u weet niet hoe u voortaan die vieze hoest en die verstopte neus bij uw kinderen zal kunnen verzorgen.

Hebben we vroeger dan iets verkeerd gedaan?

Wees niet ongerust! Kennis over geneesmiddelen evolueert voortdurend en alle geneesmiddelen op de markt die verkocht worden in de apotheek, maken het voorwerp uit van een permanente “bewaking” (farmacovigilantie) en worden regelmatig opnieuw geëvalueerd door de Commissie voor de Geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG).

Deze Commissie oordeelde onlangs dat bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van verkoudheid en hoest, zoals de hoestmiddelen die de hoest blokkeren, de slijmoplossende geneesmiddelen en de geneesmiddelen tegen een verstopte neus, meer risico’s dan voordelen vertoonden voor kinderen onder de leeftijd van 6 en 7 jaar.

Deze beslissing wordt gemotiveerd door de bereidheid om de risico’s te vermijden verbonden met een verkeerde consumptie. Gezien de groeiende tendens tot zelfmedicatie op dit vlak wenst het Agentschap ook het risico te vermijden dat er onbewust een onderliggende ziekte bij uw kind zou worden gemist wanneer u beslist het kind te verzorgen zonder een arts te raadplegen en zonder te weten of een bepaald geneesmiddel wel geschikt is om het probleem te behandelen.

Zullen deze producten verdwijnen uit de apotheek?

Neen. De producten blijven beschikbaar voor alle andere personen boven de leeftijd van 6 jaar mits de voorzorgsmaatregelen die u door uw apotheker worden uitgelegd.

De beslissing van het FAGG houdt wel in dat farmaceutische firma’s die producten commercialiseren die de betrokken actieve bestanddelen of moleculen bevatten, hun bijsluiters en verpakkingen zullen moeten aanpassen om conform het nieuw koninklijk besluit te zijn. Alle betrokken ondernemingen hadden tot juli om een conformiteitsdossier in te dienen. Een overgangsperiode loopt om de laboratoria toe te laten om de nodige aanpassingen uit te voeren. De bepalingen zullen in werking treden in maart 2013.

Zoals gewoonlijk in dergelijke omstandigheden zal uw apotheker u tijdens de overgangsperiode inlichten en zo goed mogelijk antwoorden op alle vragen die u zich stelt. Dit om u gerust te stellen, u te begeleiden naar de beste keuze en u in alle veiligheid alternatieven voor uw kind aan te bieden.

Wat betekent dit voor u en uw kinderen?

Hoesten is een natuurlijke reflex van verdediging van het lichaam; hoesten laat toe lichaamssecreties waarin zich deeltjes, bacteriën, virussen en allergenen ophopen te evacueren; ze zijn permanent aanwezig in de lucht die wij inademen.

Geen reden voor paniek dus. Uw apotheker nodigt u uit om even in uw huisapotheek na te kijken of u in het bezit bent van de geneesmiddelen die bij deze reglementering betrokken zijn (zie tabel in bijlage). Zo ja, vraagt u advies aan uw apotheker. Het is ook mogelijk dat deze producten nog geschikt zijn voor andere leden van uw gezin, het is wellicht niet nodig om deze uit uw huisapotheek te verwijderen of naar uw apotheker terug te brengen. Wanneer uw kind een verkoudheid heeft en hoest, dan raadt uw apotheker u aan om uw arts of kinderarts te raadplegen om een stand van zaken van zijn gezondheid op te maken en de meest geschikte raadgevingen en het meest aangepaste voorschrift te verkrijgen.

Uittreksel van het communiqué van het FAGG*:

“Het FAGG ontraadt antitussiva en expectorantia bij kinderen onder de leeftijd van 6 jaar en bepaalde nasale topische decongestiva onder de leeftijd van 7 jaar. Bovendien wordt voor alle nasale topische decongestiva een kort gebruik aanbevolen (maximum 5 dagen) en in een eerste fase het gebruik van zoutoplossingen. Bovendien zullen geneesmiddelen die codeïne of één van zijn derivaten bevatten, voorschriftplichtig zijn, ook die voor volwassenen.”

Enkele raadgevingen van uw apotheker.

Om hoest te voorkomen en te vermijden dat het erger wordt,

raadt uw apotheker u aan om:

 • uw kind veel te laten drinken – bij voorkeur aangepast water
 • zijn kamer minstens 15 minuten per dag goed te verluchten
 • zo jong mogelijk het ritueel van het reinigen van de neusgaten met zoutoplossingen te introduceren
 • in de winter een luchtbevochtiger te plaatsen indien zijn slaapkamer wordt verwarmd
 • een maximum temperatuur van 19 à 20° C in zijn slaapkamer na te streven
 • niet binnen te roken en zeker niet in zijn slaapkamer
 • Laat u niet verrassen door griep!
  De herfst nadert en de temperaturen dalen. De tijd van verkoudheden, keelpijn en griep is weer aangebroken…

  Hoewel we in elke periode van het jaar kunnen last hebben van een verkoudheid en hoewel verkoudheid wordt veroorzaakt door een reeks goedaardige virussen, geldt dit niet voor griep. Griep (of influenza) heeft immers een meer seizoensgebonden karakter en de virussen die griep veroorzaken, lijken veel agressiever te zijn, in het bijzonder bij bepaalde categorieën van personen.

  Griep is zeer besmettelijk en wordt overgedragen door microscopisch kleine druppeltjes die door een besmette persoon tegen een hoge snelheid worden verspreid door te hoesten of te niezen. De jaarlijkse griepepidemie start meestal in november en loopt tot februari-maart met min of meer belangrijke pieken. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO) volgt permanent nauw de griepepidemieën in de wereld op en volgt van dichtbij de evolutie van de verschillende geïdentificeerde virale stammen die de gewoonte hebben om heel snel te muteren. Deze snelle en aanzienlijke mutaties van de griepvirussen maken het vandaag onmogelijk om tot een langdurige immunisatie te komen, zoals bijvoorbeeld bij kinkhoest of tetanus. Daarom wordt aan bepaalde personen die een groter risico vertonen, aangeraden om zich jaarlijks te laten inenten.

  Hoe weet je of je een verkoudheid of griep hebt?

  Een verkoudheid begint vaak met een verstopte neus of een loopneus en gaat samen met hoofdpijn die over het algemeen wordt veroorzaakt door neusverstopping. Je voelt je zwakjes, moe, koortsig, maar deze symptomen zijn niet zo sterk. Je kan je een tiental dagen wat slapjes voelen maar zelfs al doe je niets om de symptomen te verminderen, je geneest spontaan. 10 dagen is min of meer de levensduur van een verkoudheidsvirus in het lichaam. Je kan 10 à 12 keer per jaar een verkoudheid krijgen, want er zijn heel wat verkoudheidsvirussen en ze zijn zeer actief, vooral wanneer het koud en vochtig is.

  Griep is veel agressiever, zelfs al zijn de symptomen dezelfde als die van een verkoudheid. De brutale malaise die wordt veroorzaakt door griep, houdt je binnen enkele uren en voor een paar dagen in bed. Je hebt hoofdpijn, intense spierpijn, je bent doodmoe; de koorts is hoog; je voelt je afgemat en bijzonder zwak. De symptomen van griep duiken veel plotser op en zijn veel intenser dan die van een verkoudheid. Griep krijg je maar één keer per jaar, want je krijgt een relatieve immuniteit, de virussen die griep kenmerken, zijn minder talrijk en hun mutatie is seizoensgebonden.

  Welke zijn de behandelingen en wat kan je doen om de symptomen te verminderen?

  Er bestaat geen enkele behandeling tegen de virussen die aan de grondslag van een verkoudheid liggen. Ze zijn goedaardig, de gevolgen zijn dat ook. De behandeling pakt voornamelijk de symptomen aan door inname van pijnstillers en koortswerende geneesmiddelen indien nodig, druppels en reinigingsoplossingen voor de neus voor meer comfort en een betere algemene conditie noodzakelijk voor de uitvoering van de dagelijkse activiteiten.

  Er bestaan sinds meerdere jaren orale antivirale geneesmiddelen tegen griep. Opdat deze doeltreffend zouden zijn, moeten ze worden ingenomen binnen een periode van 48 uur na het opduiken van de eerste symptomen. Indien ze laattijdig worden ingenomen, kunnen ze de symptomen beperken maar zullen ze minder doeltreffend zijn om het virus af te remmen. Naast deze behandeling die moet worden voorgeschreven door uw arts, is het aangeraden om thuis te blijven om je omgeving niet te besmetten en zoveel mogelijk te rusten tot wanneer je je beter voelt. Het is ook goed de symptomen te behandelen, zoals voor een verkoudheid, om je algemene conditie te verbeteren tijdens de herstelperiode.

  Welke personen dreigen het meest te lijden onder de gevolgen van griep?

  Voor bepaalde zogenaamde risicopersonen wordt zelfmedicatie sterk afgeraden. Zij hebben er baat bij hun huisarts te raadplegen om zich eventueel te laten inenten tegen de seizoensgriep.

  De Hoge Gezondheidsraad beveelt bepaalde bevolkingsgroepen sterk aan zich te laten inenten:

  • personen die complicaties zouden kunnen ontwikkelen, meer bepaald:
   • zwangere vrouwen in het tweede en derde semester van hun zwangerschap
   • elke patiënt ouder dan 6 maand die lijdt aan diabetes, chronische aandoeningen van de longen, het hart, de lever, de nieren of de spieren. Personen met een beperkte natuurlijke of geïnduceerde weerstand.
   • 65-plussers
   • personen die in een ziekenhuis of woonzorgcentrum verblijven.
   • kinderen van 6 maand tot 18 jaar die over een lange termijn worden behandeld met aspirine.
  • personen die dreigen besmet te worden en die hun omgeving dreigen te besmetten, meer bepaald:
   • het personeel actief in de gezondheidszorg
   • personen die onder hetzelfde dak leven als de betrokken personen van de eerste groep of die leven bij kinderen van minder dan 6 maand.

  De Hoge Gezondheidsraad geeft ook aan dat het vaccin voordelig kan zijn voor 50-plussers, vooral als het gaat om rokers, personen die grote hoeveelheden alcohol drinken of personen met een aanzienlijk overgewicht.

  Bronnen:

  Water drinken tegen hoofdpijn?
  1,5 l water extra per dag zou hoofdpijn door migraine kunnen verzachten. Dat blijkt uit onderzoek aan de Universiteit van Maastricht bij meer dan 100 patiënten die regelmatig last hadden van lichte of ernstige hoofdpijn. Ongeveer 50% van de patiënten had ten minste één migraineaanval in de eerste maand van het onderzoek. Rond de 20% had een episode van migraine met aura.

  De proefpersonen leerden hoe ze de pijn konden verzachten, zoals door het verminderen van stress, het verbeteren van de slaapgewoonten en het vermijden van cafeïne. Daarnaast moest de helft van de proefpersonen gedurende drie maanden anderhalve liter water drinken, bovenop hun normale vochtinname. Na drie maanden bleken de waterdrinkers zich duidelijk beter te voelen dan de andere proefpersonen. Meer water drinken zorgde voor een kleine verbetering van de levenskwaliteit (verbetering van 4,5 punt op de Migraine Specifieke Kwaliteit van Leven-(MSQOL)-schaal). Daarnaast rapporteerde 47% in de watergroep een verbetering van de hoofdpijnklachten, tegenover 25% in de controlegroep. Er was geen verandering in het aantal dagen met ten minste matige hoofdpijn.

  Volgens de onderzoekers is het op basis van dit beperkte onderzoek alleszins zinvol om patiënten met hoofdpijn aan te raden om gedurende een korte periode meer water te drinken om te zien of ze verbetering ondervinden. Baat het niet, het schaadt ook niet.
  Bron: gezondheid.be
  Antibiotica verhogen kans op darmontsteking
  Volgens een Brits onderzoek gepubliceerd in het oktobernummer van het vakblad Pediatrics bestaat er een verband tussen het gebruik van antibiotica op zeer jonge leeftijd en het krijgen van chronische darmontstekingen (IBD). IBD is een verzamelnaam voor inflammatoire darmziekten als colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. De symptomen zijn onder meer diarree en buikkrampen.
  De onderzoekers analyseerden medische gegevens van meer dan een miljoen kinderen. Kinderen die voor hun eerste verjaardag waren behandeld met antibiotica bleken vijf keer meer kans te hebben op chronische darmontstekingen dan kinderen die nooit antibiotica hadden gekregen. Ook bij oudere kinderen (5 jaar) en tieners (15 jaar) was er een verband te zien, maar dat was minder groot. Hoe meer antibiotica voorgeschreven tijdens de kindertijd en adolescentie, hoe hoger het risico.
  Bron: gezondheid.be
  Overgewicht bij kind is riskanter dan gedacht
  Kinderen met overgewicht hebben in hun latere leven een nog groter risico op hart- en vaatziekten en diabetes dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit een literatuurstudie van University of Oxford in het British Medical Journal. 63 onderzoeken werden geanalyseerd waarbij in het totaal bijna 50.000 kinderen van 5 tot 15 jaar werden gevolgd. In de onderzoeken werd gekeken naar hun gewicht en bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten en diabetes, zoals een hoge bloeddruk, het cholesterolgehalte en de bloedsuikerspiegel. Kinderen en tieners met overgewicht (BMI 25-30) en obesitas (BMI >30) bleken een hogere bloeddruk te hebben dan leeftijdsgenoten met een gezond gewicht. Hun overgewicht leidde ook tot een verhoogd cholesterol. De zware kinderen hadden bovendien vaker last van insulineresistentie, een voorbode van diabetes. Ook kwam een verdikte hartspier vaker voor bij de kinderen met overgewicht, wat dan weer wijst op beschadiging van de hartspier. Volgens de onderzoekers betekent dit dat kinderen met overgewicht 30 tot 49% meer kans hebben op een hartziekte of een beroerte.
  1 op 4 Belgen leeft met chronische pijn
  Eén op de vier Belgen krijgt in de loop van zijn leven last van chronische pijn. Ieder jaar kost dat onze maatschappij meer dan elf miljard euro. Het probleem is vaak dat de patiënten op onbegrip stuiten, omdat chronische pijnen meestal niet zichtbaar zijn. bron; vmma
  Kind met buikpijn krijgt te vaak laxeermiddel
  Kinderen met buikpijn krijgen regelmatig laxeermiddelen of maagzuurremmers voorgeschreven door de huisarts, ook wanneer dat helemaal niet nodig is. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). De richtlijn voor huisartsen adviseert alleen maar laxeermiddelen voor te schrijven als de kinderen last hebben van obstipatie. Het is namelijk onvoldoende bewezen dat die middelen effectief zijn bij andere klachten. Het gebruik van deze medicatie is niet per se gevaarlijk voor het kind, zegt het Nivel, maar het blijft een geneesmiddel en onnodig gebruik is niet goed. Ieder jaar komt ongeveer een op de 20 kinderen bij de huisarts met buikpijn. Bij bijna alle kinderen zijn de klachten na één raadpleging over. Bij 'functionele' buikpijn kan de huisarts geen duidelijke oorzaak vinden. Dan zijn uitleg en advies de aanbevolen behandeling. Toch krijgen veel kinderen een geneesmiddel voorgeschreven. In de leeftijdsgroep van 4 tot 5 jaar kreeg 1 op de 6 à 7 kinderen een voorschrift, in de groep van 6 tot 11 jaar was dit 1 op de 5 en in de groep van 12 tot 16 jaar 1 op de 3. Bij de jongere kinderen betrof ongeveer de helft van het aantal recepten laxeermiddelen. Bij oudere kinderen werden daarnaast ook vaak maagzuurremmers voorgeschreven. Kinderen die drie keer of vaker in één jaar met buikpijn bij de huisarts kwamen, kregen vaker een recept en werden vaker doorverwezen naar de specialist. Het Nederlandse Huisartsengenootschap publiceerde zopas een nieuwe richtlijn over de diagnose en de behandeling van buikpijn bij kinderen (nhg.artsennet.nl). De kernboodschappen van deze richtlijn zijn:
  - Buikpijn wordt onderscheiden naar duur in acute buikpijn (= 1 week), niet-acute buikpijn (> 1 week) en chronische of recidiverende buikpijn (> 2 maanden) en naar oorzaak in buikpijn berustend op een somatische (lichamelijke) oorzaak en functionele buikpijn.
  - Buikpijn zonder aanwijzingen voor een somatische oorzaak wordt functionele buikpijn genoemd.
  - De kans op het vinden van een somatische oorzaak is bij acute buikpijn veel groter dan bij chronische buikpijn. Het accent bij acute buikpijn ligt op de diagnostiek, bij chronische buikpijn op de behandeling.
  - Aanvullend onderzoek bij buikpijn zonder bijzonderheden en bij lichamelijk onderzoek kan beperkt blijven tot onderzoek van de urine.
  - De behandeling van functionele buikpijn bestaat uit uitleg en adviezen aan het kind en de ouders en beoogt geruststelling.
  Bron: nivel.nl
  Wijst vergeetachtigheid op Alzheimer?

  Niet noodzakelijk. Met de jaren gaat het geheugen nu eenmaal acheruit. Dit hoeft geen teken te zijn dat er iets mis is met uw hersenen of dat er sprake is van dementie. U kunt bijvoorbeeld even niet op een naam van een persoon komen die u gisteren hebt ontmoet. Na een hint weet u het weer. Of u loopt naar een andere kamer om iets te halen, maar weet dan ineens niet meer wat u daar zoekt. Als u terugloopt, weet u het weer. Ook kunt u wat minder handig worden bij het doen van dingen die vroeger gemakkelijk gingen. U heeft meer tijd nodig om bijvoorbeeld een computerprobleem op te lossen.

  Vergeetachtigheid kan ook erger worden in tijden van spanningen of door heftige gebeurtenissen (overlijden van de partner, ontslag).

  Dementie is meer dan vergeetachtigheid
  • Bij vergeetachtigheid kunt u nog nieuwe informatie onthouden, ook al kost het meer tijd of moeite. Wat vergeten wordt zijn details. De persoon met dementie kan weinig of geen nieuwe dingen meer onthouden en vergeet hele stukken van de gebeurtenis.

  • Bij vergeetachtigheid weet u het wel, maar u kunt er niet opkomen. Bij dementie is het alsof de informatie helemaal uit het geheugen verdwenen is. Iemand met dementie vergeet niet alleen de naam van een kennis, maar herkent hem of haar op den duur niet meer. Hij kan zich gebeurtenissen van de dag tevoren niet herinneren. Wanneer hij of zij ergens heen loopt om iets te halen, vergeet hij dat hij iets wilde halen. Hij of zij weet niet meer waarom hij ergens heen is gelopen of zelfs waar hij is. Men vergeet bijvoorbeeld niet alleen wíe er zojuist gebeld heeft, men vergeet tevens dát er zojuist gebeld werd. Men vraagt drie-, viermaal hetzelfde, niet zozeer omdat men het antwoord vergeten is dan wel omdat men vergeten is dat men het gevraagd heeft. Men is om de haverklap bril, sleutels, portemonnee... kwijt, om ze vervolgens op de meest onmogelijke plaatsen terug te vinden.

  • Daarnaast zijn er andere problemen zoals: moeite om een gesprek te voeren. Dingen plannen of in een bepaalde volgorde uitvoeren, zoals boodschappen doen of eten koken lukt niet meer. Ook eenvoudige handelingen, zoals aankleden of haren kammen kunnen moeilijk worden. De omgeving merkt dat dingen misgaan. Het gedrag en karakter van iemand met dementie kan veranderen. Bijvoorbeeld ongewoon passief zijn, nergens toe komen, of zich abnormaal rusteloos of nerveus gedragen. Van bescheiden naar uitbundig, opdringerig of opvliegend. Iemand met dementie krijgt door deze verschijnselen problemen in het dagelijks leven, op het werk, in het huishouden en in relatie met anderen.
  Als u merkt dat iemand niet alleen details maar ook complete gebeurtenissen uit het recente verleden begint te vergeten, of onverklaarbare gedragsveranderingen vertoont, dan raadpleegt u het best de huisarts.
  Of die persoon echt Alzheimer heeft, kan alleen grondig onderzoek uitwijzen.

  Meer info
  http://nhg.artsennet.nl
  www.alzheimerliga.be

  Levensverwachting stijgt, maar ook meer chronische ziekten
  De levensverwachting van 65-jarigen is de afgelopen 30 jaar flink gestegen. Ouderen leven niet alleen langer, maar brengen ook meer jaren in als goed ervaren gezondheid door na hun 65ste levensjaar, blijkt uit cijfers van het CBS.
  In 2011 was de gemiddelde levensverwachting van een 65-jarige man nog 18,3 jaar en voor vrouwen van die leeftijd is het zelfs 21,3 jaar. Mannen brengen leven na hun 65ste nog bijna 11 jaar in goede gezondheid en 14 jaar zonder lichamelijke beperkingen. Vrouwen leven nog gemiddeld 13,4 jaar zonder beperkingen. Wel krijgen beide geslachten langere tijd te kampen met chronische ziekten, zoals gewrichtsslijtage, suikerziekte, migraine en hart- en vaatziekten. Bron: EXED®
  Meer licht op genetische invloed op hoog cholesterol
  Wetenschappers van onder meer het UMC Utrecht hebben 21 nieuwe genen gevonden die cholesterolwaarden van het bloed bepalen. Zowel genetische als omgevingsfactoren bepalen cholesterolwaarden in het bloed. Er is een duidelijke relatie tussen cholesterol waarden en hart- en vaatziekten.
  Zo is een te hoog LDL-cholesterol een risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Daarentegen is een hoog niveau van HDL-cholesterol juist beschermend. De onderzoekers gaan nu op zoek naar het verband tussen de nieuw gevonden genen en het optreden van hartinfarcten, etalagebenen en beroertes. Daarnaast vormen deze genen een waardevol aangrijpingspunt voor het ontwikkelen van nieuwe cholesterolverlagende geneesmiddelen. Bron: EXED®
  Voortaan kan u bij de apotheker terecht voor een betrouwbare zelftest voor HIV.

  Voortaan kan u bij de apotheker terecht voor een betrouwbare zelftest die toelaat om zelf, binnen het comfort van uw eigen huis, een eventuele besmetting met hiv te testen. Die zelftest mag echter enkel gebruikt worden als de recentste blootstelling aan het risico dateert van minstens 3 maanden eerder.

  Waarom testen op hiv?

  Een test is de enige manier om te weten te komen of men seropositief is, en dus drager is van het humaan immunodeficiëntievirus (hiv), dat leidt tot aids.

  Als het resultaat positief is, kan de test de besmette persoon helpen om medische hulp en een aangepaste behandeling te krijgen. Hoe sneller een besmetting met hiv wordt opgespoord en behandeld, hoe meer de levensverwachting van een seropositieve persoon die van de algemene bevolking benadert en het risico op besmetting van partners vermindert.

  Meer weten over hiv-screening?

  We raden u aan om de rubriek ‘hiv-test’ te lezen
  op de website van het Vlaams expertisecentrum
  voor seksuele gezondheid Sensoa.


  Wanneer een zelftest voor hiv gebruiken?

  De zelftest voor hiv die beschikbaar is in de apotheek, is een nieuwe manier van opsporen die het bestaande aanbod van testen aanvult. De test mag echter enkel gebruikt worden om een eventuele besmetting met hiv op te sporen, als de laatste blootstelling aan risico (door onbeschermd seksueel contact, een gescheurd of afgegleden condoom, het delen van een injectiespuit of ander besmet materiaal) dateert van minstens 3 maanden eerder.

  Als de laatste blootstelling aan het risico op besmetting minder dan drie maanden geleden is, is het resultaat van de zelftest uit de apotheek niet betrouwbaar. Iedere persoon die zich wil laten onderzoeken, moet zich richten tot de arts of een gespecialiseerd centrum voor een ‘klassieke’ hiv-test. Er bestaan veel centra die de screening gratis en anoniem aanbieden.

  Waar kan u terecht voor een klassieke hiv-test en/of soa-test in Vlaanderen en Brussel?

  →Bij de huisarts, gynaecoloog of in een wijkgezondheidscentrum
  (een wijkgezondheidscentrum in uw buurt: www.vwgc.be/info.php).
  →Bij een gespecialiseerd centrum of aidsreferentiecentrum:
  levenmethiv.be/aidsreferentiecentrum.

  Er bestaat ook een preventieve spoedbehandeling (PEP) die het risico op besmetting met hiv drastisch kan doen dalen. Die behandeling moet absoluut opgestart worden binnen de 72 uur na een (mogelijke) blootstelling aan hiv. Om daarvan gebruik te maken, moet men zich wenden tot een aidsreferentiecentrum (overdag) of op de spoeddienst van een ziekenhuis waar een aidsreferentiecentrum aan verbonden is (’s nachts, in het weekend en op feestdagen).

  Meer informatie over PEP vindt u in de
  informatiefolder “Post-exposure-profylaxe voor hiv”
  van UZ Leuven.


  Waarom een hiv zelftest halen in de apotheek?

  Personen die naar de apotheek stappen voor een zelftest voor hiv-screening, hebben de waarborg dat ze een veilig en betrouwbaar product verkrijgen en genieten van de begeleiding van een gezondheidswerker. De apotheker kan hen adviseren en geruststellen, en dat binnen een passend kader waar de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd. De apotheker is opgeleid om zeker te zijn dat de opsporing aan de hand van een zelftest aangepast is aan de situatie van de persoon die erom komt vragen. Hij zal dan ook indien nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde dienstverlening die meer gepast is.


  Hoe moet u de zelftest voor hiv gebruiken?

  De zelftest voor hiv die beschikbaar is in de apotheek, is gemakkelijk te gebruiken. De test wordt uitgevoerd met een druppel bloed (uit de vingertop) die in contact wordt gebracht met de punt van de test. Om de effectiviteit te garanderen, is het uiterst belangrijk de richtlijnen van de apotheker te volgen en de bewarings- en gebruiksvoorwaarden nauwkeurig op te volgen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

  We raden u aan om het instructiefilmpje “Autotest VIH: hoe werkt de zelftest hiv
  integraal te bekijken alvorens u de zelftest gebruikt.
  Een
  informatiefolder is eveneens beschikbaar .

  Als het resultaat van de zelftest positief is, moet meteen een arts gecontacteerd worden of moet men zich aanmelden bij een gespecialiseerd centrum. Ieder positief resultaat moet bevestigd worden door een laboratoriumtest. In afwachting van het resultaat van de tweede test, moet de persoon die mogelijk met hiv besmet is, absoluut alle activiteit vermijden waardoor het hiv-virus zou kunnen worden doorgegeven.


  En andere seksueel overdraagbare aandoeningen?

  De zelftest voor hiv-screening in de apotheek spoort geen andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) op. Nadat men een risico heeft genomen, is het essentieel om zich te laten screenen op andere soa’s en om systematisch een condoom te gebruiken om eventuele overdracht te vermijden. Bron: APB

  Meer weten over soa’s?
  Raadpleeg de website
  www.seksualiteit.be.

  De magistrale bereiding, een behandeling die 100% bij u past.

  Sommige patiënten zijn allergisch of gevoelig voor bepaalde bestanddelen in een geneesmiddel. Andere patiënten hebben het moeilijk om pillen in te slikken. En soms heeft men gewoon een erg specifieke behoefte die niet altijd met een standaardoplossing kan worden behandeld. In zulke gevallen kan de apotheker een geneesmiddel op maat maken, een behandeling die volledig wordt afgestemd op de noden van de patiënt: een magistrale bereiding.

  De magistrale bereiding is een geneesmiddel dat 100% wordt afgestemd op de patiënt. De apotheker beschikt over de nodige expertise om zo’n geneesmiddel op maat te bereiden. Dat doet hij op basis van een voorschrift van de arts. Binnen de muren van de officina bereidt hij die gepersonaliseerde behandeling op basis van strikte bereidingsregels en nauwkeurige formules die wetenschappelijk gevalideerd zijn.

  Wat is een magistrale bereiding?

  Een magistrale bereiding is een geneesmiddel op maat, dat beantwoordt aan specifieke noden van de patiënt. Het kan een zalfje zijn, een tablet, pil, siroop of zetpil… Het geneesmiddel wordt in de officina zorgvuldig bereid door de apotheker en is vaak minder duur dan de klassieke geneesmiddelen die op de markt worden gebracht.

  Elk jaar bereiden apothekers een groot aantal van die gepersonaliseerde geneesmiddelen en helpen ze tal van patiënten waarvoor een standaardoplossing geen soelaas kan bieden. We zijn allemaal wel gelijk, maar we zijn daarom niet identiek…


  Een gepersonaliseerde behandeling wanneer een standaardoplossing niet voldoet.

  Soms voldoet het bestaande aanbod van geneesmiddelen op de markt dus niet voor een patiënt. De dosering (de hoeveelheid werkzame stof) kan te hoog zijn voor een jong kind bijvoorbeeld, of de toedieningsvorm kan een probleem vormen, zoals een grote tablet voor iemand die problemen heeft met slikken. Een allergie of een intolerantie voor bepaalde bestanddelen in geneesmiddelen is ook geen uitzondering. Het kan tevens gebeuren dat een bepaald geneesmiddel tijdelijk uit voorraad of van de markt is gehaald. In al die gevallen – en er zijn nog talloze andere voorbeelden – kan een magistrale bereiding van de apotheker, dat 100% afgestemd wordt op de patiënt, een kwalitatief alternatief bieden.

  Een gepersonaliseerd geneesmiddel als de magistrale bereiding is een behandeling die u 100% op het lijf is geschreven… net zoals ook het maatpak van de kleermaker u als gegoten zit!


  Enkel op voorschrift en in de beste condities bereid.

  Een magistrale bereiding wordt enkel door de apotheker bereid als de arts (huisarts of specialist) zo’n gepersonaliseerde behandeling voorschrijft. Met het voorschrift van de arts gaat de apotheker aan de slag in zijn officina. Het bereiden van geneesmiddelen is iets wat apothekers al eeuwenlang doen, maar de magistrale bereidingen van vandaag worden gemaakt in optimale omstandigheden, op basis van gevalideerde formules, volgens strenge bereidingsregels, met gecontroleerde grondstoffen en zeer nauwkeurige instrumenten. En dat allemaal om geneesmiddelen van onberispelijke kwaliteit te garanderen.


  Geen huis-, tuin- en keukenmiddel.

  De huisbereide hoestsiroop en tabletten tegen keelpijn die ik bij verkoudheid haal bij mijn apotheker, zijn dat ook magistrale bereidingen”? Neen, dergelijke huisbereidingen zijn wat men noemt “officinale bereidingen”. Dat is niet hetzelfde als een magistrale bereiding.

  Een officinale bereiding bestaat evenzeer uit kwalitatieve bestanddelen en wordt met evenveel zorg bereid als de magistrale bereiding, maar moet minder strikte bereidingsformules volgen. Daardoor kan de apotheker een recept op zijn eigen manier samenstellen - mits de bereiding voldoet aan de strenge kwalitatieve vereisten uiteraard. Een officinale bereiding kan u zonder voorschrift verkrijgen bij de apotheker, voor een magistrale bereiding heeft u een voorschrift van de arts nodig.


  Worden magistrale bereidingen terugbetaald?

  De magistrale bereidingen die de apotheker realiseert, kunnen deels of volledig vergoed worden door de verzekering voor geneeskundige verzorging. Als de producten die in een magistrale bereiding worden gebruikt, beantwoorden aan de voorwaarden die worden voorgeschreven door de verzekering, en als de grondstoffen in de samenstelling voorkomen op de lijst van vergoedbare producten in België, zal uw magistrale bereiding terugbetaald worden. Als u daarover vragen hebt, aarzel niet om raad te vragen aan uw apotheker.


  Een magistrale bereiding is iets voor u?

  Wenst u graag meer informatie over de magistrale bereiding, praat er dan over met uw apotheker. Hij zal u adviseren en al uw vragen beantwoorden. Bent u overtuigd dat een magistrale bereiding u verder kan helpen, dan kan u uw arts daarover aanspreken tijdens een volgende consultatie. Want de kunst van het bereiden mag dan wel “zo oud als de straat” zijn, de magistrale bereiding is verre van uit de mode. Een geneesmiddel op maat? Dat is de toekomst!

  Bron APB

  Home Diensten Gamma Advies Reservatie Actueel Nuttige info Contact
  011/88.11.32 Whatsapp Mail: info@apotheekdelmeire.be?subject=contact